Erfbelasting besparen 2017

Door tijdig actie te ondernemen kan veel erfbelasting bespaard worden. Dit kan door te schenken. Hoewel het belastingtarief van de schenkbelasting hetzelfde is als de erfbelasting, kan schenken belastingvoordelen opleveren: Met schenken jaarlijkse...