Testament en erfbelasting

Weten of u erfbelasting bespaart met een testament?

Direct contact belastingadviseur

Testament kan erfbelasting besparen

Als er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Die houdt in dat alle erfgenamen een even groot deel erven. Als er een nog levende ouder en 2 kinderen zijn, erft ieder een derde. Echter, de kinderen mogen nog niet aan hun erfdeel komen. Dat mogen zij pas als ook de andere ouder is overleden. Tot die tijd wordt het erfdeel van de kinderen beschouwd als een ‘schuld’ van die langstlevende ouder aan hen. Zij hebben dus een vordering op hun nog levende ouder. Die vordering kunnen zij pas opeisen als ook deze ouder overlijdt. Deze ouder betaalt bij de wettelijke verdeling ook de erfbelasting van de kinderen. Door een testament op te maken, kunt u kiezen voor een andere verdeling dan de wettelijke. Dat heeft niet alleen als voordeel dat u zelf bepaalt wie wat van u erft, maar u kunt er ook erfbelasting mee besparen.

Tweetrapstestament

De laatste tijd is het zogeheten tweetrapstestament populair. Daarbij bepaalt u niet alleen wie er in eerste instantie van u erven, maar bepaalt u ook wat er gebeurt met een deel van hun nalatenschap. Voorbeeld: door alles na te laten aan uw partner en niets aan uw kinderen, is bij uw overlijden veelal niets aan erfbelasting verschuldigd, omdat uw partner een veel hogere vrijstelling heeft (€ 650.913) dan uw kinderen (€ 20.616). Als u in uw testament opneemt dat als uw partner overlijdt, uw deel van de nalatenschap overgaat naar uw kinderen, erven de kinderen dan alsnog.

Voorbeeld zonder testament

We gaan uit van een gezin waar beide ouders nog leven en er 2 kinderen zijn. De ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Het totale vermogen is € 600.000,-.
Bij de wettelijke verdeling gebeurt bij het overlijden van de vader het volgende: de erfenis is € 300.000,-. De moeder en beide kinderen erven ieder 1/3 van de erfenis, ofwel € 100.000,- per persoon. De moeder hoeft geen erfbelasting te betalen, want de € 100.000,- valt geheel in de vrijstelling van € 650.913,-. De kinderen moeten wel elk erfbelasting over € 100.000,- betalen. Dat is € 8.820 per kind. Volgens de regels van de wettelijke verdeling moet de moeder die belasting voorschieten. Let op: de kinderen mogen nog niet aan hun erfdeel komen.

Als de moeder uiteindelijk komt te overlijden, erven de kinderen ieder nog eens € 200.000,-. Dit is namelijk de € 300.000 die ze van de moeder erven en nog de € 100.000,- die de moeder van de vader had geërfd. Ze betalen hier nog eens elk €29.254 aan erfbelasting over. In totaal hebben zij na het overlijden van beide ouders elk € 8.820 + € 29.254 = € 38.074 aan erfbelasting betaald.

In schema:

Vermogen vader en moeder € 600.000 (ieder € 300.000)
Vader, moeder en 2 kinderen

Vader overlijdt als eerste

Erfenis moeder € 100.000
Vrijstelling € 650.913
Belast € 0
Erfenis per kind € 100.000
Vrijstelling € 20.616
Belast € 79.384
10% van € 79.384 € 7.938
Erfbelasting = 2 * €     7938 = € 15.876

 

Moeder overlijdt als tweede

Vermogen moeder € 400.000 (€ 300.000 + € 100.000)
Erfenis per kind € 200.000
Vrijstelling € 20.616
Belast € 179.384
10% van € 120.616 € 12.061
20% van € 58.768 € 11.753
Erfbelasting = 2 * €   23.814 = € 47.629
Totale erfbelasting na 2 overlijdens   = € 63.505

 

Dubbele vrijstelling dankzij testament

In een testament kunt u uw partner als enige erfgenaam benoemen en uw kinderen in eerste instantie onterven, maar bepalen dat als ook de langstlevende ouder overlijdt, uw kinderen alsnog erven. De kinderen erven bij het overlijden van de langstlevende dan twee keer: één keer van de moeder en één keer alsnog van de vader. Voordeel daarvan is dat zij twee keer van de vrijstelling gebruik kunnen maken en minder snel het hoge belastingtarief zullen betalen.
In schema:

Vader overlijdt als eerste

Erfenis moeder € 300.000
Vrijstelling moeder € 650.913
Belast € 0
Erfenis per kind € 0
Belast € 0

 

Moeder overlijdt als tweede

Erfenis vader per kind € 150.000
Erfenis moeder per kind € 150.000
Vrijstelling per kind € 20.616
Belast € 129.384
10% van € 129.384 € 12.938
20% van €   7678 € 1.535
Erfbelasting =  4 * €   14.473 = € 57.892
Totale erfbelasting na 2 overlijdens = € 57.892
U bespaart met dit testament € 63.505 – € 57.892= € 5.613 aan erfbelasting.

 

Wilt u weten of u erfbelasting bespaart met een testament ?

Bel 035 602 94 84 of direct contact belastingadviseur

Periodiek onderhoud van uw testament

Er zitten ook nadelen aan zo’n testament. Als de langstlevende ouder niet binnen enkele jaren overlijdt, maar nog jaren leeft, is deze constructie minder voordelig en kan op andere manieren meer erfbelasting worden bespaard. U moet uw testament daarom regelmatig tegen het licht houden. Dan voorkomt u dat uw erfgenamen te veel erfbelasting betalen.

Over graf heen regeren

Een ander nadeel van een tweetrapstestament is dat de eerst overleden ouder met dit testament over zijn graf heen regeert. Hij bepaalt immers nog voor zijn eigen overlijden al wat er gebeurt als de langstlevende ouder, misschien jaren later, overlijdt.

Uw persoonlijke situatie bepaalt welk testament bij u past

Sommige nadelen zijn te ondervangen met andere constructies, maar daar wordt een testament niet altijd doorzichtiger van. Welk testament voor u het meest geschikt is, hangt sterk af van de omstandigheden. Belangrijk zijn de gezinssamenstelling, de levensverwachting van de ouders en kinderen en de omvang en samenstelling van de vermogens. Maar ook hoeveel waarde u hecht aan maximale belastingbesparing versus doorzichtigheid en flexibiliteit.

Notaris maakt testament

Voor het opmaken van een testament moet u naar de notaris: alleen hij is bevoegd een testament op te stellen. Als het testament is opgemaakt, zal het origineel bewaard worden door de notaris. De notaris dient uw testament in te schrijven bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. In dit register staat vermeld dat u een testament heeft laten opmaken, uw persoonsgegevens, de datum en de gegevens van de notaris die het testament heeft opgemaakt.

Niemand heeft het recht om tijdens uw leven uw testament in te zien

Het testament is privé. Dit betekent dat niemand het recht heeft uw testament in te zien zolang u in leven bent. Ook uw partner heeft deze rechten niet. Als u uiteindelijk komt te overlijden, kunnen de erfgenamen bij een notaris opvragen of er een testament aanwezig is. De notaris zal dan het register raadplegen. De naaste bloedverwanten hebben recht op een menuie van het testament of een uittreksel van het testament. In het uittreksel staat het gedeelte dat van toepassing is op uw erfenis.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug