Berekenen

Erfbelasting berekenen: hoeveel erfbelasting betaalt u?

Om te berekenen hoeveel erfbelasting er verschuldigd is, moet u rekening houden met een aantal factoren: de relatie tot de overledene, de hoogte van de erfenis en de hoogte van het vrijstellingsbedrag.

Tarieven 2021

De erfbelasting is een belasting over een ontvangen erfenis. Het is de ontvanger die belasting over de erfenis moet betalen. De hoogte van het belastingpercentage is afhankelijk van de relatie die de ontvanger heeft tot de overledene en de hoogte van de erfenis. De erfbelasting voor de partner (langstlevende) en kinderen is het laagst. Kleinkinderen betalen meer erfbelasting en neven, nichten, ooms, tantes en erfgenamen die geen familie zijn, betalen het hoogste tarief.

Het minimale percentage is 10% en het maximale percentage is 40%.

 

Hoeveel erfbelasting betaalt u?

Erfbelasting tarieven 2021
Erfenis Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
(partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 128.750 10% 18% 30%
€ 128.750 – hoger 20% 36% 40%

Over welk vrijstellingsdeel betaalt u geen erfbelasting?

Er hoeft niet over het gehele bedrag erfbelasting te worden betaald. Hieronder de tabel met de vrijstellingen 2021. Pas boven de vrijstelling betaalt u erfbelasting.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Relatie tot de overledene vrijstelling
Partner € 671.910
Kinderen en kleinkinderen € 21.282
Zieke en gehandicapte kinderen € 63.836
Ouders € 50.937
Overige verkrijgers € 2.244

 Roerende en onroerende goederen worden getaxeerd

Er wordt niet alleen geld en vermogen (aandelen) geërfd, er zijn ook bezittingen van de overledene. Bijvoorbeeld een huis, auto of televisie. Bij roerende goederen zoals een televisie is de dagwaarde beslissend, niet de waarde voor de inboedelverzekering. Vooral bij dure objecten is het belangrijk dat het wordt getaxeerd. Voor de inboedel gaat de belastingdienst uit van de waarde in het economische verkeer, dit is de waarde die de hoogst biedende partij betaalt op de dag van overlijden.

Voor de waarde van een huis moet de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) worden gehanteerd. Dit is de taxatiewaarde van de gemeente. Meer over huis ouders

voorbeeld erfbelasting van ouder naar kind

voorbeeld erfbelasting van partner naar partner

voorbeeld erfbelasting naar derden

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug