Over onderstaand onderwerp krijgen onze erfbelasting adviseurs veel vragen.

Vader overlijdt, moeder beschikt over erfdeel van kind

De volgende situatie doet zich voor:

  • Man overlijdt en laat 400.000 na aan vrouw en 1 kind.
  • Vrouw ontvangt haar EIGEN 200.000 en kind ontvangt 200.000.

 

Erfbelasting fase 1

Kind betaalt erfbelasting over deze 200.000

Totale erfenis:                                                                                                    200.000

Vrijstelling Kind                                                                                                  20.000

Over                                                                                                                    180.000

 

Over eerste 123.000                                                                      10 %           12.300

Over 57.000 (180.000-/-123.000)                                                 20 %           11.400

Totale erfbelasting                                                                                            23.700

Ondanks dat het kind niet de beschikking heeft over het geërfde  geld, betaalt het kind erfbelasting. Volgens de wet moet de langstlevende ouder (moeder) dit betalen.

 

Erfbelasting fase 2

Als moeder na 10 jaar overlijdt, erft kind het hele vermogen. Echter, omdat de moeder 10 jaar lang de beschikking had over 200.000 kindsdeel moet de moeder daarover jaarlijks een (samengestelde) rente betalen van 6 % aan het kind. In de praktijk betaalt ze deze rente niet, maar bouwt dit op tot een schuld aan het kind. Dit is 80.000 over 10 jaar.

Totale erfenis:                                                                                                   400.000

Deel kind (waarover moeder beschikte)                                                      200.000

Rente schuld moeder aan kind                                                                      80.000

Vrijstelling                                                                                                          20.000

Over                                                                                                                   100.000

 

Over eerste 100.000                                                                      10 %         10.000

Totale erfbelasting                                                                                          10.000

Door de renteschuld van de moeder aan het kind wordt over 80.000 GEEN erfbelasting betaald. Dit geeft een besparing van 8.000 aan erfbelasting.