Lagere erfbelasting door schuld moeder aan kind

Over onderstaand onderwerp krijgen onze erfbelasting adviseurs veel vragen. Vader overlijdt, moeder beschikt over erfdeel van kind De volgende situatie doet zich voor: Man overlijdt en laat 400.000 na aan vrouw en 1 kind. Vrouw ontvangt haar EIGEN 200.000 en kind...