WAT DOET de Notaris, executeur of belastingadviseur

Als de erfgenamen onderling geen overeenstemming hebben over de verdeling van een erfenis of als zij sowieso liever alles door een neutrale partij laten afhandelen, kunnen zij een notaris, een nalatenschapsafwikkelaar of een belastingadviseur inschakelen. De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. Daarom kan het, ook als u verder alles zelf doet, voor de aangifte en afdracht van erfbelasting verstandig zijn om een belastingadviseur in te huren. Wij hebben ook contacten die kunnen helpen bij de verkoop van een woning en een inboedel uit een nalatenschap.
 

Belastingadviseur doet aangifte erfbelasting

Wie een erfenis ontvangt, moet meestal erfbelasting betalen. De aangifte en betaling van de erfbelasting wordt verplicht gedaan door de executeur van de nalatenschap. Deze kan hiervoor een belastingadviseur inschakelen.

Als de overledene een testament heeft, staat daar meestal in wie deze executeur is. Als er geen testament is, wijzen de erfgenamen doorgaans iemand aan die alles afwikkelt. Deze gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander zoals een notaris of een nalatenschapsafwikkelaar. De executeur moet binnen 8 maanden na het overlijden aangifte doen.
 

Uw eigen testament

Als u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis wordt verdeeld, kunt u het beste een testament laten opmaken. Daarmee voorkomt u eventuele conflicten na uw overlijden. Bovendien geldt zonder testament het wettelijk erfrecht. Bij wettelijk erfrecht erven in principe alleen de wettelijk echtgenoot (of geregistreerd partner) en de kinderen. Als die er niet zijn, erven alleen familieleden van de overledene. Samenwoners die niet getrouwd (en geen geregistreerd partner) zijn en geen testament hebben, erven in principe niets van elkaar.
 

Notaris stelt testament op

Een testament moet altijd worden opgesteld door een notaris. De notaris zal alle wensen vastleggen in het testament. De erfenis zal bij overlijden worden verdeeld onder de erfgenamen die zijn opgenomen in het testament. Meer over rol notaris
 

Verlaging WOZ-waarde

Elke woning heeft een WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Aangezien de erfbelasting betaald wordt over de WOZ-waarde is een lagere WOZ-waarde voordelig voor u. Bij een lagere WOZ-waarde betaalt u minder erfbelasting

Wij kunnen in bijna alle gevallen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van de geërfde woning. We werken met een no cure, no pay regeling. Meer weten over verlagen WOZ-waarde of direct contact met belastingadviseur.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug