Wij krijgen regelmatig verzoeken om de aangifte erfbelasting te beoordelen. In deze case was de cliënt na de ingevulde aangifte erfbelasting een bedrag verschuldigd van € 180.000.

Ouders, waarvan de moeder al in 1990 is overleden en de vader vorig jaar is overleden. Er waren 2 kinderen en er was een testament opgemaakt. De nalatenschap bestond hoofdzakelijk uit een eigen woning. De totale waarde van de nalatenschap bedraagt € 1.000.000. Dus beide kinderen erven een bedrag van € 500.000.

Bij het overlijden van de moeder in 1985 was er wel een boedelverdeling opgemaakt en bij de notaris vastgelegd. In de boedelverdeling was een rente vermeldt. De rente kun je op verschillende manieren beoordelen.

In deze casus hebben we de te betalen erfbelasting terug kunnen brengen tot een bedrag van € 8.000 en wel als volgt:

Verkrijging                         € 1.000.000

Leegwaarderatio 62%      €    620.000

De vordering van de kinderen op de vader was in onze berekening opgelopen tot € 250.000 per kind. De verdeling is dan als volgt. € 310.000 minus de vordering = € 60.000 verkrijging per kind. Hierover dient een bedrag te worden betaald van € 6.000. Een besparing van € 172.000 aan erfbelasting.

De kosten voor een check van de aangifte erfbelasting bedragen slechts € 250 inclusief BTW. Met een testament en een meer ingewikkelde structuur maken we vooraf een aanbieding. Vul het formulier direct advies in en krijg zekerheid over de erfbelasting.