Overledene heeft schulden

Let op als de overledene schulden bezit

De overledene kan op het moment van overlijden schulden hebben. Als de erfgenamen ervoor kiezen om de erfenis te accepteren en uiteindelijk blijkt dat er meer schulden zijn dan bezittingen, moeten de erfgenamen daarvoor opdraaien. Daarom is het verstandig om de erfenis te verwerpen als de overledene meer schulden heeft dan bezittingen.
Vaak is het niet duidelijk of er meer schuld is dan bezit. In dat geval kunt u de erfenis onder voorbehoud aanvaarden. Dat heet beneficiair aanvaarden en dat moet u doen binnen 3 maanden na het overlijden van de erflater. Het verwerpen of onder voorbehoud aanvaarden van de erfenis moet worden aangegeven bij de griffie van de rechtbank. Hiervoor gelden speciale regels. Een notaris kan u verder helpen in dit traject.
Meer weten ? Bel 035 602 94 84 of direct contact notaris

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug