Goede doelen en erfbelasting

Erfenis nalaten aan een goed doel: 0 % erfbelasting verschuldigd

Een goed doel is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Er worden tegenwoordig steeds meer goede doelen in het testament opgenomen. De overledene wil zo steun betuigen aan het goede doel door (een deel van) de erfenis na te laten. De belastingdienst is erg coulant als het gaat om goede doelen. Als de erflater de erfenis nalaat bij een  erkend goed doel is er een volledige vrijstelling. Er is dus geen erfbelasting verschuldigd. Dit is alleen van toepassing als het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Als het goede doel geen algemeen nut beogende instelling is dan moet die instelling gewoon erfbelasting af te dragen. De lijst met instellingen die erkend zijn als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn vermeld op de volgende website.

Hieronder vindt u 10 goede doelen (ANBI) die veel in de belangstelling staan van de media. Er staat een korte omschrijving wat het goede doel inhoud en waar het zich voor inzet. Ook is er een link te vinden naar het desbetreffende goede doel. Als u nalaat naar een erkend goed doel, wordt geen erfbelasting betaald.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich al 60 jaar in tegen de bestrijding van kanker. Het grootste deel van de uitgaven gaat naar wetenschappelijk onderzoek om kanker te voorkomen en te genezen. Met behulp van uw steun kunnen zij meer  mensen helpen die kanker hebben. Meer informatie kunt u vinden op:www.kwfkankerbestrijding.nl

Unicef

Unicef zet zich al jaren lang in om kinderen over de hele wereld hun armoede, ziekte, geweld en discriminatie te helpen overwinnen. Unicef helpt deze kinderen door middel van gezonde voeding, inentingen, scholing, de bestrijding van aids en is direct ter plaatse bij rampen en oorlogen. Meer informatie kunt u vinden op: www.unicef.nl

Rode Kruis

Het Rode Kruis zet zich al meer dan 100 jaar in om slachtoffers tijdens een oorlog bij te staan. Dit gebeurt door het bieden van gezondheidszorg, schoon drink water en voedsel. Het Rode Kruis is de grootste hulpverlenende organisatie ter wereld met 97 miljoen leden en vrijwilligers wereldwijd. Meer informatie is te vinden op: www.rodekruis.nl

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds zet zich in voor het beschermen van de bossen, waterrijke natuurgebieden en zeeën en oceanen. Dit doen zij door het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en handel in soorten. Meer informatie is te vinden op www.wnf.nl

Hartstichting

De hartstichting zet zich in voor het verminderen van hart- en vaatziekten. Dit doen zij door middel van: het financieren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting geven aan hart- en vaatpatiënten en met behulp van andere organisaties de zorg in Nederland te verbeteren. Meer informatie is te vinden op: www.hartstichting.nl

Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal biedt -gratis- rechtshulp bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt bij te staan met gratis juridisch advies. Als blijkt dat een externe rechtshulpverlener zoals een advocaat of een mediator nodig is en er kosten gemaakt moeten worden, wordt gekeken of dit gefinancierd kan worden. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. Sociaal Verhaal helpt mensen hiermee.

Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen verleent medische hulp aan oorlogsslachtoffers. Dit doen zij sinds 1971. Artsen Zonder Grenzen zorgt er voor dat er medische hulp aanwezig is in oorlogsgebieden. Zij kijken niet naar grenzen en bieden overal hulp. Meer informatie is te vinden op: www.artsenzondergrenzen.nl

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zet zich in voor het behoud van natuurgebieden in Nederland. Dit doen zij door natuurgebieden te onderhouden. Dit doen zij al sinds 1905. Op dit moment bezit Natuurmonumenten 355 natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 100.000 hectare. Meer informatie is te vinden op: www.natuurmonumenten.nl

Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor verbetering van de rechten van de mens. Ze zorgen er voor dat de overheden zich aan de regels houden met betrekking tot de rechten van de mens. Meer informatie is te vinden op: www.amnesty.nl

Greenpeace

Greenpeace zet zich al jaren in voor een beter milieu. Dit doet Greenpeace door middel van onderzoek, overleg en acties. Door deze handelingen willen zij een duurzaam evenwicht creëren tussen mens en milieu. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.greenpeace.nl

Nierstichting

De Nierstichting zet zich in voor mensen die een nierziekte hebben. Zij doen dit door middel van onderzoek,  preventie en patiëntenzorg. Het doel is om te zorgen voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Meer informatie is te vinden op: www.nierstichting.nl

Wilt u erfbelasting besparen? Direct contact belastingadviseur of lees meer op erfbelasting besparen

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug