Door tijdig actie te ondernemen kan veel erfbelasting bespaard worden. Dit kan door te schenken. Hoewel het belastingtarief van de schenkbelasting hetzelfde is als de erfbelasting, kan schenken belastingvoordelen opleveren:

  1. Met schenken jaarlijkse belastingvrijstelling benutten

Er geldt jaarlijks een vrijstelling voor €5.320,-. Voor kinderen van 18 jaar tot 40 jaar geldt een eenmalig hogere vrijstelling van €25.526,-. Over die schenking betaalt u GEEN belasting

 

  1. Belastingpercentage in de eerste schijf lager

Met regelmatig lage schenkingen wordt gebruik gemaakt van de lage belastingtarieven in de eerste schijf. Hogere schenkingen en erfenissen komen in een hoger belastingtarief.

Met regelmatig schenken gaat het vermogen van de ouder –geleidelijk- over naar de kinderen. Hierdoor wordt steeds het lage belastingpercentage gebruikt en wordt gebruikgemaakt van de belastingvrije vrijstellingen.

 

Jaarlijkse schenking tot €5.320,- GEEN schenkbelasting

Over jaarlijkse schenkingen tot €5.320,- wordt GEEN schenkbelasting betaald. Bij grote vermogens kan men jaarlijks schenken in de eerste schijf (10%), dit is €127.589,-. Dit voorkomt dat bij overlijden 20% erfbelasting moet worden betaald (tweede schijf). De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen mogen onder voorwaarden  eenmalig worden uitgebreid met €100.000,-. Let op: U moet aangifte schenkbelasting doen.

 

Ouder moet inschatten hoeveel geld nodig is tot overlijden

Regelmatig schenken kan effectief zijn als de ouder weet welk geldbedrag hij kan missen voor nu en de toekomst. De ouders moeten genoeg geld hebben om van te leven.

 

Wilt u erfbelasting besparen?

De belastingadviseurs van W&P Belastingadviseurs helpen u graag. Het eerste advies is gratis. Bel 035 602 94 84 of mail naar info@erfbelasting.nl. U spreekt direct een gespecialiseerd belastingadviseur.