Berekenen erfbelasting

Erfbelasting berekenen: hoeveel erfbelasting betaalt u?

 

Aangifte erfbelasting

Offerte is gratis en vrijblijvend

 

W&P Belastingadviseurs & Juristen is gespecialiseerd in het afwikkelen van erfenissen. Wij verzorgen de fiscale en financiële afhandeling, zoals de aangifte erfbelasting. Ook kunnen wij besparingen op erfbelasting realiseren. Bel 088 205 08 99 en spreek direct met een gespecialiseerd belastingadviseur. www.erfbelasting.nl is een initiatief van W&P Belastingadviseurs.

Erfbelasting 2021

Op www.erfbelasting.nl leest u wat u moet weten als u met erfbelasting te maken krijgt. Hetzij als erfgenaam, hetzij als executeur. Met onze berekentool kunt u berekenen hoeveel u aan erfbelasting moet afdragen als u geld en goederen erft. Erfbelasting berekenen. De datum van overlijden geldt als datum waarop de erfbelastingtarieven van toepassing zijn. Lees hier meer over de erfbelastingtarieven voorafgaand aan het jaar 2021. Erfbelasting is de opvolger van successierecht.

Aangifte erfbelasting 2021

Als u als erfgenaam een erfenis ontvangt, dient u aangifte erfbelasting te doen. Meestal wordt de afwikkeling van de erfenis en de belastingaangifte door één persoon gedaan. Als de overledene een testament heeft, staat daar meestal in wie de aangifte erfbelasting doet, de zogenaamde executeur. Als er geen testament is, wijzen de erfgenamen doorgaans iemand aan die alles afwikkelt. Deze gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander zoals notaris, belastingadviseur, estate planner of een nalatenschapsafwikkelaar. Meer over erfbelasting aangifte

Erfbelasting besparen

Het erfrecht is complex en de situatie hangt altijd sterk af van de persoonlijke situatie. Op erfbelasting.nl vindt u algemene informatie over de regels van de erfbelasting en de mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Via deze site kunt u vragen stellen aan onze gespecialiseerde belastingadviseurs. Ook kunnen wij u in contact brengen met goede doelen waaraan u belastingvrij mag nalaten. U kunt het berekenen, besparen en aangifte doen van de erfbelasting uitbesteden aan onze belastingadviseurs. Meer over erfbelasting besparen

Aansprakelijkheid executeur

De executeur van een nalatenschap is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor het betalen van erfbelasting. Dat betekent dat de Belastingdienst te weinig betaalde erfbelasting volledig op deze executeur kan verhalen. Meer over rol executeur

Erfbelasting partner

Voor de berekening van de erfbelasting is het partnerbegrip van belang.

De volgende mensen zijn partners voor de erfbelasting:

• Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en niet duurzaam gescheiden leven
• Stellen die samenwonen (hier zijn voorwaarden aan verbonden)  Lees verder op partnervrijstelling bij samenwoners

Bij partners is de vrijstelling Є 671.910,-. In 2021 is het belastingpercentage 10% tot € 128.750,- en 20% bij € 128.751,- en meer.

Erfbelasting berekenen
Voorbeeld erfbelasting partners

 

Erfbelasting kinderen

Voor de erfbelasting bent u ook een kind van de overledene als u een kind bent van de partner van de overledene, u door de overledene als kind bent erkend of u een geadopteerd kind bent van de overledene.
Bij kinderen is de vrijstelling Є21.282,-. Het belastingpercentage is 10% tot €128.750,- en 20% bij €128.751,- en meer. Dit tarief geldt voor partners, (pleeg- of stief)kind en kinderen met een beperking.

Erfbelasting berekenen
Voorbeeld erfbelasting kinderen

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Vraag offerte aan

Berekentool

Reken snel en makkelijk uit hoeveel erfbelasting u moet betalen met de erfbelasting calculator.

Bespaar snel

Bel mij terug

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!