Procedure erfbelasting

Als u als erfgenaam een erfenis ontvangt, dient u aangifte erfbelasting te doen. Meestal wordt de afwikkeling van de erfenis en de belastingaangifte door één persoon gedaan, de executeur of gevolmachtigde. Dit kan een belastingadviseur zijn.

Het contact met de Belastingdienst loopt via deze gevolmachtigde. Hij kan de aangifte voor het collectief, voor alle erfgenamen, doen. Als de Belastingdienst vervolgens een aanslag oplegt, kan die aanslag in één keer voor alle erfgenamen of per erfgenaam worden voldaan.
De executeur moet binnen 8 maanden na het overlijden aangifte doen.

Als dat niet gebeurt, kan de Belastingdienst een schatting maken van het bedrag dat aan erfbelasting moet worden betaald. De Belastingdienst heeft dan ook het recht om een boete op te leggen. Als er meer tijd nodig is om de aangifte in te vullen, kunt u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.
 

Uitstel erfbelasting

De aangifte moet bij de belastingdienst binnen zijn voor de inleverdatum die op de aangiftebrief staat. Lukt het niet om op tijd aangifte te doen, dan kunnen de erfgenamen met een uitstelformulier vóór die datum om uitstel vragen. Aan de hand van de gegevens die u invult in dit formulier, wordt berekend of de erfgenamen waarschijnlijk erfbelasting moeten betalen. Als dat zo is, ontvangen zij een voorlopige aanslag erfbelasting

U kunt maximaal 5 maanden uitstel aanvragen. Wilt u langer uitstel? Vraag dan aan het einde van de 5 maanden opnieuw uitstel aan. Bij een tweede of een volgend verzoek moet u op een bijlage bij het aanvraagformulier de reden voor het uitstel aangeven.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug