Uitzonderingen erfbelasting

In sommige gevallen betaalt u geen erfbelasting. Hieronder een opsomming van de uitzonderingsgevallen.

De overledene woonde in het buitenland: geen erfbelasting

Als de overledene meer dan 10 jaar in het buitenland woonde op het moment van overlijden, komt er geen Nederlandse erfbelasting over de erfenis.

Erfgenaam overlijdt binnen 30 dagen: geen erfbelasting

Krijgt een erfgenaam een erfenis waarover hij erfbelasting moet betalen maar overlijdt deze erfgenaam zelf binnen 30 dagen nadat hij de erfenis heeft gekregen? Dan vervalt de aanslag erfbelasting over de eerste erfenis, als de erfgenaam bij de tweede erfenis ook over de eerste erfenis belasting betaalt.

U krijgt een aanspraak op een nabestaandenpensioen: geen erfbelasting

Als u als partner een nabestaandenpensioen ontvangt, hoeft u hierover geen erfbelasting te betalen. Het nabestaandenpensioen komt wel in mindering op de vrijstelling waar u als partner recht op hebt. U houdt altijd een deel van de vrijstelling over. Voor 2019 is de vrijstelling na aftrek van het nabestaandenpensioen €168.155,-

U krijgt aanspraak op een ANW- of AOW-uitkering: geen erfbelasting

Ontvangt u als partner een ANW-uitkering? Dan hoeft u hierover geen erfbelasting te betalen. Uw ANW-uitkering heeft geen gevolgen voor de vrijstelling waar u als partner recht op hebt, die blijft even hoog. Ook als u een AOW-uitkering ontvangt, hoeft u daarover geen erfbelasting te betalen. Ook uw AOW-uitkering heeft geen gevolgen voor de vrijstelling waar u als partner recht op hebt.

U ontvangt een erfenis door morele verplichting: geen erfbelasting

Als een werkgever iets nalaat aan een werknemer, omdat de werknemer geen tot weinig pensioen ontvangt, hoeft u geen erfbelasting te betalen omdat de Belastingdienst dit ziet als een zogenoemde morele verplichting.

U ontvangt een eenmalige uitkering: geen erfbelasting

Soms ontvangt u als erfgenaam een eenmalige uitkering van de werkgever van de overledene. Als u een uitkering ontvangt die eenmalig is en niet hoger dan drie keer het laatste maandloon van de werknemer, zal deze belastingvrij zijn. Dit wordt ook wel de ‘driemaandsuitkering’ genoemd.

Begrafenis- en crematiekosten: geen erfbelasting

U mag begrafenis- en crematiekosten van de erfenis aftrekken. Hier betaalt u dus geen erfbelasting over. Wel moet u eerst de ontvangen uitkeringen van de eventuele uitvaartverzekering van aftrekken.

Goede doelen, zoals algemeen nut beogende instelling (ANBI) ontvangt erfenis: geen erfbelasting

Lees meer over de vrijstelling van erfbelasting bij goede doelen

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug