Erfbelasting huis ouders

Behalve geld worden vaak ook goederen van de overledene geërfd. Bijvoorbeeld een huis, een auto of een televisie. Bij roerende goederen zoals een televisie is de dagwaarde beslissend, niet de waarde voor de inboedelverzekering.

WOZ-waarde bepaalt waarde huis

Voor de waarde van een huis moet de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) worden gehanteerd. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde. U ontvangt jaarlijks een beschikking. De hypotheekschuld mag in mindering worden gebracht op de WOZ-waarde. Uiteraard kunnen ook de vrijstellingen van de erfbelastingen van de waarde afgetrokken worden. De verkoopprijs van het huis is niet belangrijk voor de erfbelasting. Als een huis een WOZ-waarde heeft van €450.000,- en het wordt verkocht voor €375.000,- moet u erfbelasting betalen over iets dat u nooit heeft ontvangen. Aan de andere kant is het eventuele bedrag waarvoor een woning wordt verkocht boven de WOZ-waarde belastingvrij.

Lagere WOZ-waarde

Een lagere WOZ-waarde verlaagt de erfbelasting. Een lagere WOZ-waarde is dus gunstig. Het is vaak mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die de gemeente afgeeft. Dat is vaak het geval in bovenstaand voorbeeld. De WOZ-waarde die is vastgesteld voor het kalenderjaar waarin de erflater overlijdt is bepalend. De peildatum van de WOZ-waarde ligt één jaar voor het begin van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. In nalatenschappen die na 2011 zijn opengevallen mag de erfgenaam ook kiezen voor de WOZ-waarde van het kalenderjaar daarna. Dus als de erflater overlijdt in 2021 kun je kiezen uit de WOZ-taxatie van 2020 en 2021.

Bij vererving is er vaak een nieuwe eigenaar van de woning. Deze nieuwe eigenaar heeft recht op een nieuwe beschikking. Tegen deze nieuwe beschikking kan vervolgens bezwaar worden gemaakt. Dit beidt dus mogelijkheden om in verervingssituaties de WOZ-taxatie kritisch te beoordelen en waar mogelijk proberen een lagere WOZ-taxatie te verkrijgen.

Meer over lagere WOZ-waarde

Onze gespecialiseerde belastingadviseurs kunnen u helpen met het verlagen van de WOZ-waarde van een woning. Direct contact belastingadviseur

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug