Schenkbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting

De algemene vrijstelling is € 2.173. Deze vrijstelling geldt per schenker. Als u van 2 personen beide € 2.000 euro ontvangt hoef u dus geen schenkbelasting te betalen. Hierop zijn twee uitzonderingen:
• de schenkers elkaars partner zijn
• de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn

Krijgt u in 1 jaar meer schenkingen van dezelfde persoon? Dan moet u die schenkingen bij elkaar optellen. Komen die schenkingen in totaal boven de € 2.173 uit, dan moet u schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 2.173.

Een kind van tussen de 18 en 40 jaar mag van zijn of haar ouders tot maximaal €5.428,- belastingvrij ontvangen. Daarnaast is er de ‘jubelschenking’, de eenmalig verhoogde vrijstelling van €26.040,-. Dit bedrag kan nog verhoogd worden als de gift gaat naar de betaling van een dure studie of opleiding.

 

Verhoogde vrijstelling voor studie of woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan worden verhoogd tot € 54.246 in 2019. Dit kan als het kind het geld gebruikt om:
• een dure studie te betalen
• een eigen woning te verwerven of voor kosten voor de eigen woning die het kind daarna heeft gemaakt

 

Hoeveel schenkbelasting betaalt u?

De percentages van de schenkbelasting 2019 zijn:

Schenkbelasting tarieven 2019
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
(partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 124.727 10% 18% 30%
€ 124.727 – hoger 20% 36% 40%

Voorbeeld schenkbelasting kinderen

Een vader schenkt aan zijn drie zonen elk €15.000,-. De vrijstelling van ouder op kind bedraagt €5.428,-.

Totale schenking  €         15.000
Vrijstelling  €         5.428
Belaste deel  €         9.572
10% van € 9.572  €                957
Totale schenkbelasting  €                957
Netto te ontvangen   €         14.043

Voorbeeld schenkbelasting partner

Een man schenkt aan zijn partner een bedrag van €40.000,-. De vrijstelling is €2.173,-.

Totale schenking  €         40.000
Vrijstelling  €         2.173
Belaste deel  €         37.827
10% van € 37.827  €                3.783
Totale schenkbelasting  €                3.783
Netto te ontvangen   €         36.217

Voorbeeld schenkbelasting derden

Een vrouw schenkt aan haar beste vriendin € 30.000. De vrijstelling bedraagt € 2.173.

Totale schenking  €            30.000
Vrijstelling  €             2.173
Belaste verkrijging  €           27.827
30% van €27.827  €             8348
Totale schenkbelasting  €             8.348
Netto te ontvangen schenking  €           21.652

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug