160.000 ontvangers van erfenissen doen jaarlijks aangifte erfbelasting. Erfenissen hebben een waarde van ruim 15 miljard per jaar. Over ruim 10 miljard moet erfbelasting worden betaald. Het verschil is de vrijstelling. Hierover hoeft geen erfbelasting te worden betaald. Er wordt jaarlijks 1,2 miljard erfbelasting betaald.

 

Partners hebben hogere vrijstelling erfbelasting dan kinderen
Voor kinderen is het vrijgestelde bedrag ruim 20.000 (per kind). Voor partners is het vrijgestelde bedrag 640.000. Pas bij erfenissen BOVEN de vrijstelling moet belasting betaald worden.
Meer over vrijstelling erfbelasting

 

Geen erfbelasting voor goede doelen
Er hoeft geen erfbelasting betaald te worden als erflaters hun vermogen nalaten aan goede doelen. Meer dan 2.000 goede doelen en maatschappelijke organisaties ontvangen jaarlijks 300 miljoen aan erfenissen, gemiddeld 30.000. Dit bedrag is de afgelopen 10 jaar gestegen.
Meer over geen erfbelasting betalen

 

Partners ontvangen hogere erfenissen dan kinderen
50 % van de ontvangers van erfenissen zijn kinderen, 10% is partner van de overledene. De hoogte van de erfenis is hoger bij partners dan bij kinderen. Kinderen ontvangen bijna 5 miljard van de erfenissen, gemiddeld ruim 30.000 per ontvanger. Partners van overledenen ontvangen gezamenlijk 25% van het totale bedrag, gemiddeld 80.000. Het grootste deel van de erfenissen ligt tussen de 10.000 en 20.000. Gezinnen met de hoogste vermogens  ontvangen ook het grootste deel van de erfenissen: de rijkste 10 procent gezinnen ontvangt 30% van het totaal aan erfenissen. De meeste ontvangers van erfenissen zijn tussen 45 en 65 jaar oud.

 

Heeft u een erfenis ontvangen? Moet u aangifte erfbelasting doen?
De belastingadviseurs van W&P Belastingadviseurs helpen u graag.

 

Het eerste advies is gratis. Bel 035 602 94 84 of mail naar info@erfbelasting.nl. U spreekt direct met een specialist.