Besparen erfbelasting

Verlagen van de woz-waarde vermindert de erfbelasting

Het grootste deel van een nalatenschap is vaak een woning. De waarde van die woning is voor de erfbelasting gelijk aan de woz-waarde. Erfgenamen moeten kiezen of zij de woz-waarde in het jaar van overlijden of de woz-waarde van het jaar erna hanteren. Bijvoorbeeld: de woz-waarde van 2019 is de waarde die is vastgesteld op 1 januari 2018; de woz-waarde voor 2020 is de waarde vastgesteld op 1 januari 2019. Als huizenprijzen dalen, bespaart u erfbelasting door de woz-waarde van het jaar na overlijden te kiezen. Als huizenprijzen stijgen, bespaart u erfbelasting door de woz-waarde van het jaar van overlijden te kiezen.
Klik hier voor meer informatie over het verlagen van de woz-waarde

Minder erfbelasting door te schenken

U kunt ook erfbelasting besparen door te schenken als u nog leeft. U kunt jaarlijks belastingvrij schenken tot een bepaald bedrag. Kinderen hebben een vrijstelling van jaarlijks € 5.428 (2019) en onder voorwaarden eenmalig €26.040 tot €54.246. Anderen mogen jaarlijks belastingvrij € 2.173 ontvangen. Nadeel van schenken is dat u dat geld ook echt kwijt bent.
U kunt ook een papieren schenking doen. Dan houdt u het gebruik van wat u schenkt, maar is de ontvanger van de schenking formeel de eigenaar. U moet bij een papieren schenking wel naar de notaris en u moet jaarlijks rente betalen over deze papieren schenking.

Rente over toekomstige erfenis

Een belangrijk maar gecompliceerd onderdeel van een erfenis is de rente. In veel testamenten, en deze verdeling geldt ook als er geen testament is, staat dat de kinderen pas aan hun erfdeel mogen komen als ook de tweede ouder is overleden. Zolang die ouder nog leeft, wordt dit niet-opeisbare erfdeel als een schuld van de nog levende ouder aan zijn of haar kinderen beschouwd. Over die schuld moet rente worden betaald. Als de wettelijke verdeling geldt, mogen de erfgenamen afspreken hoe hoog de rente is. Ook in het testament kan een rentepercentage staan. De rente wordt in de praktijk zelden betaald tijdens het leven van de langstlevende ouder. In plaats daarvan wordt deze rente jaarlijks bij de schuld opgeteld.

Hogere rente leidt tot lagere erfbelasting

Doordat de rente elk jaar bij de schuld wordt opgeteld, neemt de schuld van de ouder aan de kinderen toe en dat is precies de bedoeling. Als de langstlevende ouder overlijdt, krijgen de kinderen in de eerste plaats het erfdeel van hun als eerste overleden ouder belastingvrij in handen. Daar is immers al erfbelasting over betaald. Daarnaast hebben zij een vordering die dankzij de rente in waarde is toegenomen. De waarde van die vordering mogen de kinderen aftrekken van wat zij van de tweede overleden ouder erven en waarover zij erfbelasting moeten betalen. Hoe verder de waarde van hun vordering dankzij de rente dus is opgelopen, des te kleiner het erfdeel waarover zij nog erfbelasting moeten betalen. De hoogte van deze rente bepaalt dus in hoge mate wat de kinderen aan erfbelasting betalen als ook deze ouder overlijdt.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2019.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug