Aangifte erfbelasting 2021

Executeur MAG aangifte erfbelasting doen

Als de overledene een testament heeft, staat daar meestal in wie de executeur is. Een executeur wikkelt de nalatenschap af. Als er geen testament is, wijzen de erfgenamen doorgaans iemand aan die alles afwikkelt. Deze gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander zoals een notaris of een belastingadviseur.
Een executeur of belastingadviseur brengt de nalatenschap in kaart en verkoopt eventueel bezittingen. Als er in het testament een executeur is aangewezen, doet deze ook voor alle erfgenamen de aangifte erfbelasting. Als er geen executeur in het testament is benoemd maar de erfgenamen een gevolmachtigde hebben aangewezen, doen de erfgenamen in principe zelf aangifte. Zij mogen de aangifte erfbelasting echter ook door de gevolmachtigde of een belastingadviseur laten doen.

Aangifte erfbelasting uitbesteden

Als executeur hoeft u niet alles zelf te doen; u kunt ook taken uitbesteden. Bijvoorbeeld het berekenen en betalen van de erfbelasting. Als executeur bent u met uw hele vermogen aansprakelijk voor het berekenen en betalen van de erfbelasting. Door dit uit te besteden, verkleint u de kans op fouten en daarmee het risico dat u een navordering of zelfs een boete krijgt.

Geen of te laat aangifte: boete

De executeur moet binnen 8 maanden na het overlijden aangifte doen. Als dat niet gebeurt, kan de Belastingdienst een schatting maken van het bedrag dat aan erfbelasting moet worden betaald. De Belastingdienst heeft dan ook het recht om een boete op te leggen. Als er meer tijd nodig is om de aangifte in te vullen, kunt u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.

Te laat betalen: belastingrente

Als u uitstel heeft aangevraagd bij de Belastingdienst, dient u rekening te houden met een eventuele belastingrente (de vroegere heffingsrente). Als de Belastingdienst nog geld van u tegoed heeft, mist de Belastingdienst rente over het openstaande bedrag. Dit renteverlies wordt gecompenseerd door middel van deze belastingrente. De Belastingdienst zal vanaf 8 maanden na de dag van overlijden rente gaan berekenen over de erfbelasting dat verschuldigd is aan de Belastingdienst. De Belastingdienst hanteert een behandelingsduur van 3 maanden, u moet de aangifte daarom binnen 5 maanden na het overlijden indienen als u wilt voorkomen dat u belastingrente verschuldigd bent. U kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Aangifte erfbelasting is complex

Als u de erfbelasting niet juist aangeeft, riskeert u een boete plus navordering
Let op: het niet juist omgaan met de aangifte erfbelasting kan ertoe leiden dat u te veel of te weinig erfbelasting betaalt. In dat laatste geval bent u in overtreding en kunt u van de Belastingdienst een navordering plus een boete krijgen.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug