Een erfenis ontvangen ? Eis de (teveel betaalde) erfbelasting terug ?

Met deze claim gaat een groep gespecialiseerde belasting advocaten een collectieve procedure opstarten tegen de Nederlandse Staat. Dit geldt voor personen die in de periode 2005-2012 een erfenis hebben ontvangen en daar successierecht of erfbelasting over hebben betaald. Ook personen die nog erfbelasting moeten betalen over een pas verworven erfenis komen wellicht in aanmerking.

Vaak betaalt een erfgenaam duizenden tot zelfs vele tienduizenden euro’s aan erfbelasting. Uit de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012 blijkt dat erfenissen in de periode 2005 tot en met 2009 een vrijstelling hadden moeten krijgen van 75% en in de periode 2010 tot heden een vrijstelling van een miljoen euro. SMCO is daarom een collectieve procedure gestart om dit op te eisen. De Belastingdienst is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda. De meeste geleerden schatten in dat de uitspraak van Breda overruled gaat worden. Voor definitieve aanslagen erfbelasting zal het zeer waarschijnlijk onmogelijk worden om erfbelasting terug te vorderen. Wij adviseren bezwaar aan te tekenen tegen aangiftes erfbelasting die nog opgelegd moeten worden of waarvan de termijn nog niet verstreken is.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug