Erfbelasting opbrengsten steeds lager

De inkomsten uit de erfbelasting en schenkbelasting voor de Overheid zijn de afgelopen jaren gedaald. In 2007 werd door de Belastingdienst bijna € 1,9 mrd aan erfbelasting en schenkbelasting geïncasseerd, in 2012 zal dat nog maar € 1,4 mrd zijn, is de verwachting.

Lagere huizenprijzen veroorzaken lagere erfbelasting

Sinds het begin van de crisis staan de inkomsten uit erfbelasting onder druk. Dat wordt veroorzaakt door lagere vermogens, ouderen die vaker het geld zelf opmaken en de veranderde wetgeving op het gebied van erfbelasting en schenkbelasting. Huizen vormen in de meeste erfenissen de grootste vermogenscomponent. De lagere huizenprijzen veroorzaken aldus een lagere erfbelasting. De erfbelasting hanteert voor de huizenprijzen de WOZ waarde.

Erfbelasting omhoog ?

Om het begrotingstekort terug te dringen, adviseren hoogleraren een hogere erfbelasting. Dat zou volgens hen een gerechtvaardigde en relatief eenvoudige vorm van belastingheffing zijn. De gemiddelde nederlander denkt daar heel anders over. Men vindt de erfbelasting een onrechtvaardige belasting, omdat er belasting betaald moet worden over vermogen waarover al belasting betaald is (onder andere via de inkomstenbelasting).

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug