Erfbelasting op ondernemingsvermogen

Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Breda over de erfbelasting op ondernemingsvermogen. Ergenamen van een bedrijf die de onderneming voortzetten, betalen aanzienlijk minder erfbelasting dan erfgenamen van een nalatenschap die geen onderneming is.

De Rechtbank meent in een uitspraak van 13 juli 2012 dat de wet discrimineert tussen ondernemers en niet-ondernemers. De staatssecretaris van Financiën is van mening dat geen sprake is van verboden discriminatie en wijst daarbij op een arrest van de Hoge Raad uit 2011 en een daaraan voorafgaande uitspraak van Hof Arnhem. De overwegingen van de rechtbank om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wel toe te passen, zijn echter niet aan de orde gekomen in de procedure voor Hof Arnhem en de Hoge Raad. Het pleit is dus nog niet beslist.

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2021.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug