Schenkbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting

De algemene vrijstelling is € 2.147. Deze vrijstelling geldt per schenker. Als u van 2 personen beide € 2.000 euro ontvangt hoef u dus geen schenkbelasting te betalen. Hierop zijn twee uitzonderingen:
• de schenkers elkaars partner zijn
• de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn

Krijgt u in 1 jaar meer schenkingen van dezelfde persoon? Dan moet u die schenkingen bij elkaar optellen. Komen die schenkingen in totaal boven de € 2.147 uit, dan moet u schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 2.147.

Een kind van tussen de 18 en 40 jaar mag van zijn of haar ouders tot maximaal €5.363,- belastingvrij ontvangen. Daarnaast is er de ‘jubelschenking’, de eenmalig verhoogde vrijstelling van €25.731,-. Dit bedrag kan nog verhoogd worden als de gift gaat naar de betaling van een dure studie of opleiding.

 

Verhoogde vrijstelling voor studie of woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan worden verhoogd tot € 53.602 in 2018. Dit kan als het kind het geld gebruikt om:
• een dure studie te betalen
• een eigen woning te verwerven of voor kosten voor de eigen woning die het kind daarna heeft gemaakt

 

Hoeveel schenkbelasting betaalt u?

De percentages van de schenkbelasting 2018 zijn:

Schenkbelasting tarieven 2018
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
(partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 – hoger 20% 36% 40%

Voorbeeld schenkbelasting kinderen

Een vader schenkt aan zijn drie zonen elk €15.000,-. De vrijstelling van ouder op kind bedraagt €5.304,-.

Totale schenking  €         15.000
Vrijstelling  €         5.304
Belaste deel  €         9.696
10% van € 9.696  €                970
Totale schenkbelasting  €                970
Netto te ontvangen   €         14.030

Voorbeeld schenkbelasting partner

Een man schenkt aan zijn partner een bedrag van €40.000,-. De vrijstelling is €2.122,-.

Totale schenking  €         40.000
Vrijstelling  €         2.122
Belaste deel  €         37.878
10% van € 37.878  €                3.788
Totale schenkbelasting  €                3.788
Netto te ontvangen   €         36.212

Voorbeeld schenkbelasting derden

Een vrouw schenkt aan haar beste vriendin € 30.000. De vrijstelling bedraagt € 2.122.

Totale schenking  €            30.000
Vrijstelling  €             2.122
Belaste verkrijging  €           27.878
30% van €27.878  €              8363
Totale schenkbelasting  €              8.363
Netto te ontvangen schenking  €           21.637

Erfbelasting aangifte offerte

Laat onze fiscalisten uw aangifte erfbelasting verzorgen.

Offerte is gratis en vrijblijvend

Aanvraag boekje

Deze gratis uitgave bevat alle informatie over erfbelasting 2018.

Bestel nu gratis!

Direct hulp en advies?

Mail ons en ontvang antwoord op uw vragen.

Mail uw vraag

Bel mij terug