Disclaimer

Inhoud

Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Erfbelasting.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Erfbelasting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekeningen

De berekeningen die u op deze site maakt worden gemaakt op basis van de verstrekte informatie. De berekende waardes zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Privacy

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en aanvragen zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties ter hand gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en slechts met uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager.

Copyright

Overname of vermenigvuldiging van door Erfbelasting.nl verstrekte informatie uit deze site is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Erfbelasting.nl